OXYtree

Dobrej jakości drewno sprawdza
się w produkcji mebli i elementów
budowlanych, drewnianych
wykończeń, desek, belek, itd.

Wymagania plantacyjne

Wymagania plantacyjne

• gleba luźna, przepuszczalna
• ph gleby z zakresie 5,5-8,9
• wody gruntowe poniżej 2 m
• tereny niezalewowe, niepodmokłe